Digitale Produkter

Vi anvender rundt regnet den samme fremgangsmåde om vi udvikler et digitalt eller fysisk produkt. Men selve produktet er meget forskelligt. Når det kommer til de digitale produkter, skal du tænke på produktet som noget du kan interagere med, forestil dig her en app, en hjemmeside, eller andet digitalt materiale.

Ved at scrolle ned på siden, får du et indblik i hvordan vi omsætter problemer til produkter.

Fysiske Produkter

Vi anvender rundt regnet den samme fremgangsmåde om vi udvikler et fysisk eller digitalt produkt. Men selve produktet er meget forskelligt. Når det kommer til de fysiske produkter, skal du tænke på produktet som noget du kan tage fat i eller holde om, forestil dig her en skruetrækker, en ske eller andre redskaber du benytter i løbet af en dag.

Ved at scrolle ned på siden, får du et indblik i hvordan vi omsætter problemer til produkter.
Procesbeskrivelse

"Et produkt er ikke bare ét produkt, vi ved der ligger en process bag, som er nødvendig for at opnå et fuldendt resultat."

Problem
Hvilket problem ønsker vi at løse?
Plan
Hvornår skal problemet være løst?
Prototype
Hvordan skal problemet løses?
Produkt
Produktion af produkt der løser problem
Formidling af det givne problem
Du har opdaget et problem eller fået en idé, denne ønsker du løst. I denne fase handler det om at cleancoding sætter sig ind i dit sted, vi ønsker nemlig ikke bare at løse problemet. Nej, vi ønsker at løse det "ordentligt" og det skal ske første gang.
Planlægning af problemløsning
Har du en tidsfrist for hvornår produktet skal stå færdigt? I denne fase snakker cleancoding med dig. Vi finder ud af hvilke krav du har, og giver dig med det samme svar på om det for os er muligt, at leve op til disse.
Konvertere problem til produkt
Dit problem har givet dig en idé som du har formidlet til os. Denne skal nu laves til en prototype, vi går staks igang med at udvikle den første udgave af dit produkt, ud fra dine ønsker. Først når du har godkendt den prototype der lever op til dine ønsker, udvikler vi det endelige produkt.
Udformning af endelige produkt
Vi har nu lavet en eller flere protoyper og er i sammenråd med dig nået til enighed om det endelige produkt. Vi omsætter i denne fase prototypen til det endelige produkt.

Skal vi samarbejde? Tøv ikke med at kontakte os.

Giv os nærmere information om dit projekt.
© 2013 - 2017 Cleancoding. Alle Rettigheder Reserveret.